آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی


...لطفاً منتظر بمانید
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی

تازه های آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه

 • بیوشیمی
 • بیوشیمی
 • بیوشیمی

سازمان های طرف قرارداد

تامین اجتماعی


درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مستوفی با همکاری پزشکان مجرب پاتولوژیست و کارشناسان علوم آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات با شرح زیر می باشد:

 • تمامی آزمایشات عمومی با جوابدهی روزانه

 • آزمایشات تخصصی هورمونی، روماتولوژی و تومور مارکرها

 • تمامی آزمایشات عمومی پاتولوژی و سیتولوژی در 24 ساعت

 • آزمایشات تخصصی پاتولوژی شامل تست های ایمونوهیستوشیمی و رنگ آمیزی های اختصاصی در ۲۴-۴۸ ساعت

 • تکنیک های خاص ( نظیر فروزن سکشن جهت همکاری با بیمارستان ها )